Welkom bij De Amsterdamse Tandarts

Openingstijden : Maandag 08:00-21:00 uur - Dinsdag t/m Donderdag 08:30-17:00 uur - Vrijdag 08:00-17:00
  Contact : 020-6257094

Tarieven en Nota

Tarieven

De NZa (Nederlanse Zorgautoriteit) stelt jaarlijkse de landelijke tarieven op voor de tandheelkundige zorg. Dit betekent dat elke tandarts dezelfde tarieven hanteert voor de uitgevoerde behandeling. Wij adviseren u om uw verzekeraar te raadplegen om te weten wat er van deze behandeling voor u wordt vergoed.

Tarieven Tandheelkundige zorg

vinger_rechtsBekijk tarievenlijst 2020

Niet verzekerd?

Indien u niet verzekerd bent kunt u bij ons ook terecht. Wel vragen wij u direct na de behandeling af te rekenen, dit kan per pin. Dit kan ook indien u de zorgkosten elders moet declareren.

Samenwerking met Anders Medical Factoring

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Bovendien kunnen we er in de huidige tijd niet omheen dat er extra maatregelen getroffen moeten worden i.v.m. de wet DGA en privacywetgeving.  Zodoende hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Anders Medical Factoring. Anders Medical factoring is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat is gespecialiseerd in factoring voor de medische sector.

Website Anders Medical Factoring

Op de website van Anders MF kunt u veel zaken snel en eenvoudig regelen. U hoeft geen rekening te houden met de openingstijden van de Servicedesk, zo kunt u uw zaken regelen op een tijdstip dat dit voor u het beste uitkomt.

Wilt u een betalingsregeling treffen of de status van betaling controleren, dan raden wij u aan dit direct via de website van Anders MF te regelen.


Betalingsregeling treffen
Op de factuur staat altijd de betalingstermijn vermeld. Het is mogelijk om bij facturen van meer dan €25,- een betalingsregeling aan te vragen. Aan deze betalingsregeling zijn geen kosten verbonden. Dit kunt u eenvoudig regelen op Betalingsregeling Anders Medical Factoring.


Overige vragen
Heeft u een andere vraag kijk dan eerst bij deze pagina van de website van Anders MF. De kans is groot dat u daar al het antwoord vindt op uw vraag. Zo niet dan bent u altijd vrij om Anders MF te bellen of mailen.

vinger_rechts Contactgegevens Anders Medical Factoring

Telefoonnummer: 085 760 62 62
E-mail: service@mijnandersnota.nl
Website: www.mijnAndersnota.nl

Privacyverklaring

De Amsterdamse Tandarts verwerkt medische gegevens van patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In ons privacyreglement kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in het privacyreglement opgenomen welke rechten u heeft als betrokkene. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer 020 625 70 94. Meer informatie