Welkom bij De Amsterdamse Tandarts

Openingstijden : Maandag 13:00-21:00 uur - Donderdag t/m vrijdag 08:30-17:00 uur
  Contact : 020-6257094

UPDATE betreft coronavirus

Op basis van het advies van de mondzorgkoepels zijn wij in het verband met de ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus genoodzaakt de reguliere zorgverlening op te schorten tot nader order.

Tot die tijd behandelen we uitsluitend spoedgevallen bij niet-corona patiënten. Hieronder verstaan wij: trauma, nabloeding na behandeling, acute heftige pijn of mogelijk levensbedreigende ontstekingen. Daarnaast kunnen wij in overleg ook noodzakelijke niet-reguliere zorg leveren: pijn, uitgevallen (nood)kroon of vulling, losse vulling, scherpe randen, abcessen, wortelbreuk, drukplekken, focus vrijmaken of orale pathologie. Indien wij telefonisch niet bereikbaar zijn kunt u ons ook mailen.

Als u de praktijk betreedt zijn er enkele regels waar u zich aan moet houden:

  1. Indien u klachten heeft zoals koorts, hoesten, niezen, keelpijn etc. Bel dan naar de praktijk en verzet uw afspraak. Indien u veel pijn heeft kunnen wij u telefonisch adviseren. 
  2. Bij binnenkomst direct handen ontsmetten met handalcohol, ook bij het verlaten van de praktijk.
  3. Maximaal 1 persoon in de wachtkamer, wacht anders buiten.
  4. Wij schudden geen handen meer.
  5. Wijs niets in uw mond aan met uw vingers. Raak uw prothese/splint/beugel niet aan, wij doen dat voor u met handschoenen. Als u dat per ongeluk heeft gedaan direct uw handen wassen en goed drogen.

Wij hopen op uw begrip. Wij wensen u veel sterkte en gezondheid toe en hopen u snel weer in volle gezondheid te kunnen zien.   

As advised by the Dutch dental associations we are due to the spread of the corona virus not able to deliver regular healthcare. Regular healthcare is suspended at least until the 6th of April 2020.

We are only able to perform emergency treatments on non corona patients. By this we mean: trauma, extensive bleeding after treatment, acute severe pain or possible life threatening inflammations.
After consultation we may also provide necessary non-regular care: pain, lost (temporary)crown or filling, loose filling, sharp edges, abcesses, root fracture, pressure spots, pre cancer treatment checks or oral pathology.

If you can not reach us by phone please consult us by email.

  1. If you have complaints such as fever, cough, sneezing, sore throat, etc. Call the practice and reschedule your appointment. If you are in a lot of pain we can advise you by phone. 
  2. When you enter the practice immediately disinfect your hands with the provided hand alcohol
  3. Maximum one person in the waiting room, please wait outside if you are the second person.
  4. We no longer shake hands.  
  5. Do not point anything out in your mouth with your fingers. Do not touch your prosthesis/splint/brace, we will do that for you with gloves. If you have accidentally done this, immediately wash your hands and dry well.   

We wish you strength and health and hope to see you soon happy and healthy.

Stay safe!

0206257094

info@deamsterdamsetandarts.nl

Meer nieuws

Privacyverklaring

De Amsterdamse Tandarts verwerkt medische gegevens van patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In ons privacyreglement kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in het privacyreglement opgenomen welke rechten u heeft als betrokkene. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer 020 625 70 94. Meer informatie